LagSpiller - fastgiver Laget

LagSpiller - fastgiver Laget

Du blir aldri for gammel til å stille deg sammen med en ungdom!

Vi som er Laget – kvinner og menn, unge og gamle, fra nord til sør – vi arbeider for å
gjøre Jesus kjent på alle skoler og studiesteder i Norge. Vi er lokallagsledere, besteforeldre,
ansatte, elever, nyfrelste, og mennesker som kanskje har kjent Jesus i mange
årtier. Vi forenes i ønsket om å se at Jesus skal bli trodd, elsket og etterfulgt på skoler og
studiesteder over hele landet vårt. For trykket mot trosfriheten øker i samfunnet vårt.

Friheten til å samles i kristent fellesskap på skolen er under press. Derfor trenger vi nettopp
å være et lag for å sikre at unge mennesker fremdeles skal få samles på skolen.
Dette er ikke en kamp som vinnes en gang for alle.

Det er et arbeid som må gjøres hver dag, hver måned og hvert år. Og vi vil lykkes når vi
står sammen, på tvers av generasjoner og livssituasjoner. Når vi alle er på samme lag –
sammen over tid. For det er nettopp hva vi gjør. I dag, i morgen, og i årene som kommer.

Derfor har vi kalt vår fastgivertjeneste: Lagspiller.
Og vi inviterer vi deg til å bli med, til å bli en Lagspiller.
For du blir aldri for gammel til å stille deg sammen med en ungdom.

LagSpiller - fastgiver Laget
Powered by Cornerstone